Naša gaštanica

Jelenecká gaštanica

Gaštany, ktoré ponúkame na predaj. Pochádzajú z Jeleneckej gaštanice, ktorú máme v dlhodobom prenájme. Z dôvodu toho, že je gaštanica chránený areál, nie je možné vykonávať žiadne chemické postreky a ani žiadne iné zásahy. Tým pádom sú gaštany BIO.

gastanica

Chránený areál – gaštanica sa nachádza cca 5 km severne za obcou Jelenec, jej rozloha je 3,8 ha. Za chránené územie bola vyhlásená v roku 1986, v dôsledku snahy o záchranu starého lesného porastu v Tríbeči. Gaštanica je najkrajší a najstarší umelo založený porast gaštana jedlého, ktorý sa úspešne aklimatizoval v prostredí dubovo-hrabových lesov. Objaviť tu môžete stromy staré 300 i viac rokov. Areál sa nachádza na severozápadnom svahu vrchu Dúň v nadmorskej výške 430 – 450 m n.m.,  je zvyškom starého porastu gaštana jedlého vysadeného v roku 1240-1241 grófom Forgáchom z gýmešského hradu. Lesy pod Gýmešom boli európsky významným poľovným revírom. Domovom gaštana jedlého je južná Európa, Malá Ázia a severná Afrika a o jeho rozšírenie do severnejších území sa zaslúžili rímski vojaci.

Od 22. septembra do 30. októbra je gaštanica pre verejnosť neprístupná, z dôvodu zberu gaštanov,

.Chestnuts02